Tin tức

Phân loại các đối tượng tiêm chủng

Phân loại các đối tượng tiêm chủng

Theo Quyết định 2995/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/6/2021 về việc Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, người được ...