Tin tức

TPHCM đẩy nhanh xây dựng chính quyền số

TPHCM đẩy nhanh xây dựng chính quyền số

Đề án 06 của Chính phủ được triển khai trong bối cảnh TPHCM quyết tâm thực hiện chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đưa vào vận ...