Tin tức

Cánh cửa mở từ thẻ thông hành xanh

Cánh cửa mở từ thẻ thông hành xanh

Trong khi chờ mở cửa hàng không, du lịch quốc tế, câu chuyện về giấy chứng nhận an toàn bệnh dịch - thẻ thông hành xanh, dành cho những người đã tiêm ...