Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh tháng 6 và 6 tháng năm 2022

16:11 20/06/2022

(HMC) Trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022, TP. Hồ Chí Minh đạt một số kết quả đáng chú ý trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư...

Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh tháng 6 và 6 tháng năm 2022 - Ảnh 1
Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh tháng 6 và 6 tháng năm 2022 - Ảnh 2Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh tháng 6 và 6 tháng năm 2022 - Ảnh 3
Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh tháng 6 và 6 tháng năm 2022 - Ảnh 4

Trung tâm Báo chí TP.HCM

Tin cùng chuyên mục