TP. Hồ Chí Minh: Đến 15/10/2020 giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 80% trở lên

17:37 30/05/2020

(HMC) - Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa có Thông báo số 416/TB-VP truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 5 tháng đầu năm 2020.

TP. Hồ Chí Minh: Đến 15/10/2020 giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 80% trở lên
Đến 13/5, có 13 km trên tổng 38 km đường ray được lắp đặt ở tuyến metro số 1. Ảnh Zing.vn

Trước đó, ngày 28/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi họp về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 5 tháng đầu năm 2020. Tham dự buổi họp có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban Quản lý dự án khu vực các quận, huyện; Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các quận, huyện.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đánh giá cao các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Cụ thể, tính đến ngày 26/5/2020 Thành phố đã giải ngân 8.480 tỷ đồng, đạt 20,3% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ cả về số tuyệt đối và tỷ lệ (cùng kỳ giải ngân là 4.263 tỷ đồng, đạt 12,9% kế hoạch); nếu tính luôn khối lượng hoàn thành chưa quyết toán và số vốn đã chi cho các dự án nhưng chưa hoàn trả tạm ứng là 8.349 tỷ đồng, thì tỷ lệ giải ngân đạt 40,36% kế hoạch).

Đây là một trong những yếu tố góp phần huy động nguồn vốn xã hội hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động toàn diện đến kinh tế - xã hội thành phố.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ, của Lãnh đạo thành phố và bối cảnh hiện nay thì kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa trở thành nhân tố then chốt để vực dậy kinh tế thành phố trong điều kiện bình thường mới. Do đó, để phát huy vai trò của đầu tư công hiện nay, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND Thành phố về quy trình quản lý kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020.

Định kỳ 02 tuần/lần rà soát và báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công năm 2020, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND Thành phố.

Cá nhân người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. Cụ thể, đến ngày 30/6/2020 giải ngân đạt từ 50%; Đến ngày 31/7/2020 giải ngân đạt từ 60%-70%; Đến ngày 15/10/2020 giải ngân đạt từ 80%.

Tập trung thực hiện các dự án khởi công mới, dự án hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI theo đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ đạo xem kết quả giải ngân nêu trên là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Song song đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành trong việc đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, giao Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ 02 tuần/lần, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị liên quan đến giải ngân kế hoạch đầu tư công, báo cáo UBND Thành phố. Trong đó, phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; phân nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân. Từ đó, lựa chọn một số dự án trọng điểm giải ngân thấp để tham mưu đề xuất thảo luận giải quyết trong Tổ công tác liên ngành về đầu tư của thành phố.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện rà soát các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, thẩm tra, cấp giấy phép... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục, trình UBND Thành phố trước ngày 10/6/2020.

Đối với Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc. Định kỳ trước ngày 05 hằng tháng thông báo cho từng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố cũng phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoàn trả tạm ứng, đơn vị tiền tệ thanh toán và các vướng mắc khác của các tuyến đường sắt đô thị của thành phố. Làm việc với Kho bạc Nhà nước thành phố, các Ban Quản lý dự án để giải quyết dứt điểm việc hoàn trả tạm ứng và quyết toán các dự án. Cụ thể, dự án tuyến metro số 1 hoàn trả tạm ứng hơn 4.000 tỷ đồng; 02 dự án bệnh viện tuyến cuối hoàn trả tạm ứng 2.100 tỷ đồng; dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, Đôi -Tẻ giai đoạn 2 hoàn trả tạm ứng 300 tỷ đồng; các dự án của Khu công nghệ cao sử dụng vốn ngân sách Trung ương đã hoàn thành, đã thanh toán cho nhà thầu gần 360 tỷ đồng và chưa làm thủ tục quyết toán).

Phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan làm việc với UBND các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Xem và tải văn bản: Tại đây

Đình Nguyên

Tin cùng chuyên mục