TP. Hồ Chí Minh: Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

17:06 22/05/2020

(HMC) – Ngày 22/5/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025. Sau khi sắp xếp, Thành phố còn 19 cơ quan báo chí gồm 07 báo in (02 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 10 tạp chí. Các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.

TP. Hồ Chí Minh: Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025
TP. Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí sau khi sắp xếp lại/ Ảnh minh họa: Vân Anh

Theo Đề án, số lượng cơ quan báo chí Thành phố thực hiện sắp xếp là 27/28 (Báo Công an thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm 02 giai đoạn.

Giai đoạn 1: từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Ở giai đoạn này, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp; trong đó, giữ ổn định 01 cơ quan là Báo Sài Gòn Giải Phóng; chuyển cơ quan chủ quản 06 cơ quan báo chí; chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan 08 cơ quan báo chí; sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản 06 cơ quan báo chí.

Giai đoạn 2: từ năm 2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bên cạnh đó, báo in và tạp chí in hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm; đối với phát thanh truyền hình hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; đối với báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội…

Đến năm 2025, Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo Đề án còn 01 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Hiện nay hoạt động báo chí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh rất đa dạng và phong phú với 161 cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú; 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; 28 cơ quan báo chí của địa phương (gồm 16 báo, 01 Đài truyền hình, 01 Đài tiếng nói nhân dân và 10 Tạp chí). Hoạt động với đầy đủ các loại hình báo chí như: báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

Những năm qua, báo chí TP phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, hình thức và nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; và trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng; cổ vũ kịp thời các phong trào hành động cách mạng và những tấm gương điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, báo chí đã và đang làm tốt chức năng phản biện xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng và chính quyền với dân – dân với Đảng, chính quyền.

Đề án cũng nêu rõ, sự phát triển nhanh, mạnh của công nghệ thông tin, của các phương tiện truyền thông điện tử đã làm thay đổi cơ cấu thông tin, dẫn đến hiện tượng trùng lắp thông tin, chất lượng thông tin của một số tờ báo, ấn phẩm chưa được nâng cao. Tình trạng chưa bám sát tôn chỉ, mục đích ở một số cơ quan báo chí vẫn chưa khắc phục được. Xu hướng “câu like”, “câu view” dẫn đến thông tin lên mạng xã hội thiếu tính định hướng hoặc không phù hợp chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Vì vậy, Đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TP. Hồ Chí Minh gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Xem nội dung chi tiết Đề án: Tại đây

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục