TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

16:36 11/07/2020

(HMC) – Công an TP vừa có công văn số 999/HD-CATP-PV05 về việc Hướng dẫn Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc . Ảnh báo: SGGP

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ do cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và có kế hoạch tổ chức thực hiện. Công an các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức, báo cáo cấp ủy, chính quyền dự chỉ đạo, động viên Ngày hội; qua đó, thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, chương trình, thời gian tiến hành.

Theo kế hoạch, mỗi quận, huyện chọn 01 phường, xã, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư nối bật trong công tác xây dựng phong trào làm điểm; tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyển, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cấp quận, huyện dự lễ kỷ niệm Ngày hội và tô chức thăm hỏi, động viên gia đình, cán bộ, quân chủng tiêu biêu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc trên địa bàn.

Thời gian tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm tập trung từ ngày 01/8 đến 19/8, gồm các nội dung cơ bản như khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm của năm tổ chức ngày hội); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các Sở, ban, ngành, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Thành phố và UBND 24 quận, huyện; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình căn cứ vào điều kiện cụ thể có các nội dung, hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao nhận thức và động viên cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đình Nguyên

Tin cùng chuyên mục