TPHCM: Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021

17:28 19/02/2021

(HMC) – Ngày 19/2, Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức về phương hướng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021 trên địa bàn TP.

TPHCM: Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021
Ảnh minh họa. Nguồn: TTBC

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định 09 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các cơ quan hành chính nhà nước; Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Hướng dẫn các Sở - ngành, Quận - huyện cách thức đưa thông tin lên trang Hồ Chí Minh Cityweb và cách thức tổ chức một buổi họp báo.

Sở Thông tin và Truyền thống sẽ tiếp tục có kế hoạch mời các Quận - huyện, Sở - ngành đến cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, công tác hỗ trợ tuyên truyền tại Giao ban báo chí định kỳ hàng tuần.

Cùng với việc thực hiện Nghị định 09, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, chấn chỉnh những biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều qui định đạo đức người làm báo Việt Nam.

Công khai thông tin về đường dây nóng của Cục Báo chí hoặc đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông TP, kịp thời phản ánh các trường hợp lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu và đề xuất UBND TP khen thưởng các Sở - ngành, Quận - huyện thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Đối với cơ quan hành chính nhà nước của TP, cần tiếp tục thực hiện Nghị định, cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, đúng quy định được nêu trong Nghị định 09. Thường xuyên cập nhật thông tin lên trang web của đơn vị mình.

Phân công người phát ngôn đủ tiêu chuẩn theo quy định. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn đúng thành phần.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt để thực hiện tốt Nghị định 09, cẩn trọng khi đăng, phát thông tin tránh sai lệch, cắt xén so với thông tin được cung cấp. Các cơ quan báo chí thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên nhằm bảo đảm đưa thông tin đúng nội dung đã được cung cấp.

Tin cùng chuyên mục