TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đến hết thí điểm Nghị quyết 98

13:41 19/09/2023

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình của UBND TPHCM về ban hành nghị quyết của HĐND TPHCM quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Sáng 19-9, HĐND TPHCM khóa X, tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề). Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình của UBND TPHCM về ban hành nghị quyết của HĐND TPHCM quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể, mức chi tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98/2023/QH15, UBND TPHCM trình HĐND thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể trong dự toán ngân sách hàng năm.

Công chức phường Bình Hưng Hoà A tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân
Công chức phường Bình Hưng Hoà A tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân

Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố. Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương được cân đối trong dự toán năm 2023.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 98/2023/QH15, trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, UBND TPHCM trình HĐND thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo UBND TPHCM, việc xây dựng dự thảo nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa quy định của Nghị quyết 98/2023/QH15, đồng thời thay thế Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành), tạo cơ sở pháp lý cho công tác triển khai thực hiện chính sách trong giai đoạn thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 98/2023/QH15.

Việc xây dựng chính sách chi thu nhập tăng thêm nhằm tạo động lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, “chảy máu chất xám” và thiếu hụt nhân lực trong thời gian vừa qua. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao uy tín, hình ảnh của TPHCM là địa phương đi đầu trong đổi mới và phát triển, có môi trường hoạt động công vụ hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nghị quyết này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Cùng với đó là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do thành phố quản lý và một số cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, chính sách này cũng áp dụng cho người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố đã được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật; công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

UBND TPHCM đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ đối đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thành phố quản lý; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố

Chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do thành phố quản lý và các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù; công chức đang làm việc trong các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH/SGGP

Tin cùng chuyên mục