TPHCM: Kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

11:48 10/10/2021

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM.

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND quận Gò Vấp
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND quận Gò Vấp

Theo đó, mục đích nhằm kiểm tra tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục xây dựng quy trình điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp, đảm bảo năm 2021 có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công TP, 50% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về nội dung kiểm tra, đối với sở, ngành gồm xây dựng và áp dụng quy trình nội bộ như tình hình triển khai, kết quả thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả rà soát đề xuất số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đơn giản hóa quy trình, hồ sơ xây dựng quy trình điện tử cung cấp dịch vụ công. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính đang áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại đơn vị. Xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công TP, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính. Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công TP, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với UBND TP Thủ Đức và quận, huyện kiểm tra việc triển khai, áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát đề xuất số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đơn giản hóa quy trình, hồ sơ xây dựng quy trình điện tử cung cấp dịch vụ công. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính đang áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại đơn vị.

Đồng thời, việc vận hành hệ thống một cửa điện tử, hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính. Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công TP.

Vân Minh/Thanhuytphcm.vn

Tin cùng chuyên mục