TPHCM phục hồi kinh tế - xã hội ấn tượng sau 2 năm đại dịch COVID-19

14:21 30/12/2022

(HMC) - Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TPHCM, là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch Covid-19, tạo tiền đề để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Từ mức giảm sâu 5,36% của năm 2021, đến nay Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước. Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 do Cục Thống kê TPHCM vừa công bố.

Nguồn: Cục Thống kê TPHCM
Nguồn: Cục Thống kê TPHCM

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng 9,03% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 3,74%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,92%, khu vực thương mại dịch vụ tăng 8,37%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,41%.

Giá trị tăng thêm của 9 ngành dịch vụ trọng yếu chiếm 58,7% trong GRDP và chiếm 91,7% trong khu vực dịch vụ. Có 3/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn 9,03% so với cùng kỳ gồm: Thương nghiệp tăng 10,47%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 47,05% và thông tin truyền thông tăng 9,13%.

Về cơ cấu kinh tế năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 0,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 22,1%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 64,0%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,3%.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/12/2022, toàn thành phố đã có 44.369 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 472.559 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng 42,3%, vốn đăng ký giảm 4,9%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 ước tính đạt 1.089.446 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2022 ước đạt 625.520 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng mức và tăng 20,5% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 84.805 tỷ đồng, chiếm 7,8% tổng mức và tăng 27,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 6.701 tỷ đồng, chiếm 0,6% và tăng 190,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 372.420 tỷ đồng, chiếm 34,4% và tăng 34,9% so với cùng kỳ.

Ở các lĩnh vực xã hội, năm 2022, Thành phố giải quyết việc làm cho 315.612 lượt người, đạt 105,3% kế hoạch năm, tăng 3,3% so với năm 2021; số chỗ việc làm mới được tạo ra đạt 141.312 chỗ, đạt 100,9% kế hoạch năm, tăng 0,23% so với năm 2021. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Xem chi tiết nội dung thông báo: TẠI ĐÂY 

Inforgraphics: TẠI ĐÂY 

Huỳnh Nhung

Tin cùng chuyên mục