TPHCM: Quyết liệt đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

21:29 12/08/2022

(HMC) - Ngày 12/8/2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký công văn khẩn số 284/UBND-VX về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/qĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận, huyện, TP Thủ Đức đề ra các biện pháp quyết liệt để đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại địa phương.

Theo văn bản của 284/UBND-VX của UBND TP, tính đến ngày 11/8/2022, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức còn chậm do nhiều nguyên nhân chủ quan, trong đó có sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của người đứng đầu của một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Để hoàn thành tiến độ hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, UBND TP có ý kiến:
Đề nghị Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị trên địa bàn phối hợp tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đề ra các biện pháp quyết liệt để đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) nhanh chóng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại địa phương. 
Giao Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo hệ thống cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố tổ chức tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 13 và 14/8/2022).

Giao Liên đoàn Lao động TP, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, Bảo hiểm xã hội TP phối hợp với UBND các quận, huyện, TP Thủ Ðức đôn đốc doanh nghiệp hoàn chỉnh danh sách và nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 15/8/2022.

Giao Kho bạc Nhà nước TP chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, TP Thủ Đức hỗ trợ hướng dẫn thủ tục chi kinh phí theo hướng đơn giản thủ tục để đẩy nhanh tiến độ chi tiền cho doanh nghiệp.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện hàng ngày cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện cho cơ sở, doanh nghiệp và kịp thời báo cáo UBND Thành phố nếu vượt quá thẩm quyền; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương thông qua 04 Đoàn công tác theo Kế hoạch số 2062/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND TP.

Giao Sở Tài chính kịp thời tham mưu UBND TP bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cho UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức sau khi sử dụng hết kinh phí theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND TP về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch UBND TP đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức:

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra nắm bắt tiến độ giải quyết hồ sơ; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở số lượng doanh nghiệp của địa phương, huy động cán bộ, công chức, viên chức thành lập các Tổ công tác tuyên truyền, thẩm định hồ sơ và giải ngân kinh phí; chịu trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp địa phương không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ quy định.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND phường, xã, thị trấn thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương lập hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để đảm bảo quyền lợi cho người lao động thuộc đối tượng quy định; bố trí nhân sự tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 13 và 14/8/2022) để có thêm nhiều thời gian cho doanh nghiệp và tránh quá tải trong việc tiếp nhận.

- Tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố đôn đốc doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội.

- Nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và tiến hành chi kinh phí để hỗ trợ cho người lao động theo đúng thời gian quy định, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8/2022. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh sau đại dịch COVID-19, UBND TP đề nghị Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy và Lãnh đạo các cơ quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung trên địa bàn Thành phố.

Trung tâm Báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục