TPHCM sẵn sàng thực hiện các cơ chế, chính sách mới

08:31 04/06/2023

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chuẩn bị thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

TPHCM sẵn sàng thực hiện các cơ chế, chính sách mới - Ảnh 1

Kế hoạch nhằm chủ động thực hiện các nội dung chuẩn bị cần thiết có thể triển khai các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết thay Nghị quyết 54 của Quốc hội ngay sau khi được Quốc hội ban hành. Kế hoạch cũng tạo cơ sở xác định nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo đúng tiến độ.

Cụ thể, kế hoạch xác định các công tác chuẩn bị tập trung vào 7 lĩnh vực theo nội dung nghị quyết thay Nghị quyết 54. Đó là quản lý đầu tư; tài chính ngân sách; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố; quản lý KH-CN, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của TPHCM; tổ chức bộ máy TP Thủ Đức.

UBND TPHCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND TPHCM dự thảo nghị định của Chính phủ cụ thể hóa tổ chức thực hiện những cơ chế, chính sách mà nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 nêu.

UBND TPHCM cũng thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND TPHCM làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các nội dung, đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét.

UBND TPHCM cũng đề nghị HĐND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện giám sát các nội dung, đề án; kịp thời góp ý, phản biện góp phần hoàn thiện các nội dung, đảm bảo tính khả thi và hiệu lực, hiệu quả khi được ban hành.

NGÔ BÌNH/SGGP

Tin cùng chuyên mục