TPHCM tổ chức tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

19:55 20/05/2021

(HMC) - UBND TPHCM vừa có văn bản số 1602/KH-UBND về kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Thời gian diễn ra tháng cao điểm từ ngày 1/6/2021 đến ngày 1/7/2021 với chủ đề trọng tâm “Cam kết, Trách nhiệm và Hành động”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet
Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet

Theo đó, các hoạt động trong tháng cao điểm sẽ diễn ra trên phạm vi của Thành phố, phạm vi các Sở, ban, ngành và tại UBND TP Thủ Đức, quận - huyện.

Trên phạm vi Thành phố, tùy theo tình hình kiểm soát dịch COVID-19 và tình hình thực tế, 10 hoạt động sẽ được tổ chức, gồm:

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành với các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, Hội ngành nghề, Hội đồng ngành để tháo gỡ các khó khăn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực UBND TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổ chức Hội nghị/Hội thảo xúc tiến đầu tư trực tiếp và trực tuyến kết hợp với các tổ chức quốc tế thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tạo chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu.

Giới thiệu và hướng dẫn các chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đổi mới công nghệ; trình diễn công nghệ; kết nối cung - cầu công nghệ; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố.

Tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 2 - năm 2021.

Tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn trong thời gian diễn ra Tháng cao điểm. Rà soát và đăng ký hoàn thành việc xử lý tháo gỡ vướng mắc của các dự án cụ thể trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh.

Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đối với phạm vi tại các Sở, ban, ngành, tùy tình hình thực tế, các đơn vị sẽ tổ chức 2 hoạt động: Tổ chức quán triệt Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; phát động thi đua tại đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 đã được UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao. Tổ chức Hội nghị/Hội thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Riêng tại UBND TP Thủ Đức, quận - huyện, Thành phố yêu cầu các địa phương dựa trên tình hình thực tế để tổ chức 4 hoạt động. Cụ thể:

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND TP Thủ Đức, quận, huyện với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh.

Tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư, giới thiệu các dự án trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, HĐND xã, huyện và TP Thủ Đức.

Tổ chức đối thoại giữa UBND các xã, phường, thị trấn, TP Thủ Đức, quận, huyện với Nhân dân trên địa bàn để cung cấp thông tin về các kết quả, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Về hoạt động truyền thông trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng cao điểm, UBND TP yêu cầu Trung tâm Báo chí TP và các cơ quan báo chí thuộc TP đẩy mạnh công tác tuyền thông trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng cao điểm. UBND TP Thủ Đức, quận - huyện nghiên cứu, tổ chức các hình thức truyền thông phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các báo, đài và đơn vị truyền thông thực hiện các nội dung thực hiện thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Huyền Mai

Tin cùng chuyên mục