TPHCM: Xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

14:12 16/03/2023

(HMC) - UBND TPHCM vừa ban hành Chương trình Phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, Chương trình Phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 – 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) nhằm mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên TPHCM phát triến toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng Thành phố, đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lổi sổng lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng thực hành xã hội, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ảnh minh họa: TNO
Ảnh minh họa: TNO

Chương trình đề ra 07 mục tiêu cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030.

Để thực hiện được mục tiêu đó, TP đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong việc tăng cường sự hỗ trợ, quan tâm tạo điều kiện của chính quyền đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và công tác thanh niên; Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên; Đồng hành cùng thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Đồng thời, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể trạng cho thanh niên; Chăm lo đòi sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Xây dựng và phát triền nguồn nhân lực trẻ chất luợng cao; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển thanh niên; Trang bị kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho thanh niên; Đảm bảo nguồn lực thực hiện và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố...

Linh Nhi

Tin cùng chuyên mục