Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Gỡ bỏ các trang, tài khoản đăng tin xấu độc

09:04 09/07/2024

Đó là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024.

Ngày 8.7, tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang), Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế; bảo đảm giữ vững kỷ luật thông tin, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, liều lượng hợp lý, phù hợp.

Ban Tuyên giáo T.Ư tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày sinh các lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Hội nghị cũng nhìn nhận các hạn chế trong công tác tuyên giáo thời gian qua ở một số địa phương, như: chưa có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy, chưa bám sát thực tiễn. Vấn đề vi phạm đạo đức, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí chưa được khắc phục triệt để...

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (bìa phải) trao tặng quà lưu niệm của tỉnh Kiên Giang cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (bìa phải) trao tặng quà lưu niệm của tỉnh Kiên Giang cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt 6 vấn đề trọng tâm. Trong đó, tham mưu cấp ủy xây dựng Đảng và triển khai việc sơ kết, tổng kết các quy định của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; định hướng xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh. Nâng cao năng lực dự báo, tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, chủ động phát hiện, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật.

Phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lợi dụng sự kiện chính trị, lịch sử, tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước, chế độ. Khẩn trương xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực tuyên giáo; lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, tiến tới thống nhất trong toàn ngành tuyên giáo.

Trần Ngọc/Báo Thanh Niên

Tin cùng chuyên mục