Từ 1-7-2024, liên thông điện tử thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi

09:13 11/06/2024

Ngày 10-6, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC): đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Từ 1-7-2024, sẽ liên thông điện tử thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi
Từ 1-7-2024, sẽ liên thông điện tử thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi

Việc thực hiện TTHC liên thông điện tử tại nghị định này có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại nghị định này đã có trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở Dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động. Hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành có liên quan.

Nghị định quy định, người nộp hồ sơ truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNelD, lựa chọn mục dịch vụ để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Kể từ ngày ban hành Nghị định 63/2024/NĐ-CP (10-6-2024) đến ngày 1-7-2024, các hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương phải nâng cấp, hoàn thiện kết nối, chia sẻ, thông suốt với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định của nghị định này.

Kể từ ngày 1-7-2024, hồ sơ 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được tiếp nhận, giải quyết theo quy định tại Nghị định 63/2024/NĐ-CP.

PHAN THẢO/SGGP

Tin cùng chuyên mục