UBND quận 5 thông tin các vấn đề liên quan Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông

15:51 22/09/2020

(HMC) - Ủy ban nhân dân (UBND) quận 5 vừa có văn bản số 2098/UBND-VP gửi Trung tâm Báo chí TP thông tin một số vấn đề liên quan đến Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (phường 9 - quận 5).

UBND quận 5 thông tin các vấn đề liên quan Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông
Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (hay còn gọi là chợ An Đông)

Theo UBND quận 5, thời gian vừa qua, quận đã nhận được nhiều đơn thư và văn bản kiến nghị, phản ánh của thương nhân Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông. UBND quận 5 đã nhiều lần tổ chức các buổi gặp gỡ giữa chính quyền với thương nhân để trao đổi, giải quyết .

Đặc biệt, ngày 28/8/2020, UBND quận 5 đã tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc với 14 thương nhân; qua ghi nhận các vấn đề, ngày 18/9/2020, UBND quận có văn bản số 2082/UBND-KT trả lời kiến nghị của thương nhân.

Văn bản này nêu rõ, Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (gọi tắt là Trung tâm) quận 5 hiện nay đang tổ chức và hoạt động kinh doanh chợ (loại 1) tại tầng hầm, tầng trệt, tầng 1, tầng 2. Trung tâm đang trong giai đoạn đầu tư sửa chữa đã đạt 90% khối lượng dự án. Tuy nhiên, có nhiều đơn thư về pháp lý của Trung tâm và Ban Quản lý Trung tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông (Ban Quản lý) về số tiền hơn 217 tỷ đồng và nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng ký kết giữa thương nhân và Công ty TNHH xây dựng Việt Hoa.

Trả lời vấn đề pháp lý về tài sản là tòa nhà Trung tâm, pháp lý của Ban Quản lý, hợp đồng cho thuê - quyền sử dụng điểm kinh doanh… UBND quận 5 khẳng định: Tài sản tòa nhà Trung tâm là tài sản công do nhà nước quản lý, được giao cho Ban Quản lý Trung tâm khai thác và điều hành. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập hợp pháp, đúng quy định pháp luật, có đầy đủ chức năng ký kết Hợp đồng với thương nhân.

Mặt khác, các thương nhân kinh doanh tại Trung tâm phải ký hợp đồng thuê – sử dụng địa điểm kinh doanh có thời hạn với Ban Quản lý; phải thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng; phải nộp đầy đủ, đúng hạn các loại thuế, phí chợ, phí vệ sinh môi trường, tiền điện, nước; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng thông báo của cơ quan thuế cũng như thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồng thuê điểm kinh doanh đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

Về nguồn gốc, việc quản lý và sử dụng số tiền hơn 217 tỷ đồng, UBND quận 5 cho biết, năm 2013 Ban Quản lý Trung tâm đã lập bộ phương án được phê duyệt với 2.305 sạp. Thực tế, đã ký hợp đồng cho thuê 2.300 sạp (05 sạp trống không có người thuê). Sau khi trừ các khoản chi phí liên quan công tác tổ chức ký hợp đồng (số tiền 501.763.640 đồng) và số tiền 23.976.869.161 đồng từ việc giảm trừ 10% các hộ thanh toán 01 lần 100% tiền sạp, giảm trừ 5% đối với các trường hợp thanh toán trước 50% tiền thuê sạp, thì số tiền cho thuê quầy sạp giai đoạn 2012 – 2016 đã thực nộp NSNN là 217.361.303.827 đồng.

UBND quận 5 đã tổ chức thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp gồm nhiều hạng mục dự án, mua sắm lắp đặt một số trang thiết bị từ ngân sách quận với tổng mức đầu tư 181.634.000.000 đồng. Đối với các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp tại Trung tâm, UBND quận 5 phải chỉ đạo kiểm toán độc lập trước khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và khách quan; đồng thời đề nghị Kiểm toán nhà nước khu vực IV thực hiện kiểm toán sau khi các dự án hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao sử dụng.

Trong công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của thương nhân, UBND quận 5 cho biết đã thực hiện đúng thẩm quyền quy định, chuyển đơn đến các đơn vị có chức năng giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết đơn đến UBND TP, Ban Tiếp công dân TP và Ban Tiếp công dân Trung ương.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục